Hướng dẫn phòng máy:

• Tải Garena thủ công
• Tải game Fortnite thủ công