XNet Game Menu

- Menu game hiện đại.
- Quản lý thêm xóa game dễ dàng.
- Phân biệt rõ ràng Online, Offline, Web game.

XNet Billing (phần mềm tính tiền)

- Đang trong quá trình phát triển.
- Dễ sử dụng.
- Nhiều tính năng hấp dẫn.

Hướng dẫn phòng máy:

• Tải Garena thủ công
• Tải game Fortnite thủ công