Giới thiệu về XNet BillingHình ảnh trên máy tính tiền.Hình ảnh trên máy trạm.


Download
Phiên bản 2.0.10.24 (11:00 - 24/10/2020):
- Cài đặt máy tính tiền: XNetBillingServer.zip
- Cài đặt trên Android: XNetBillingMobileManager.apk
- Cài đặt máy trạm: XNetBillingClient.zip
- Pass giải nén: xnet

• Nếu máy tính tiền chạy Windows 8 trở xuống thì cần cài thêm: .Net 4.6.1.
Hướng dẫn trên máy tính tiền
• Bước 1:


• Bước 2:


• Bước 3:


• Bước 4:


Trên máy trạm
• Mở super một máy trạm rồi mở máy lên, giải nén chạy file XNetBillingClientSettup.exe
• Cài đặt xong sẽ có shortcut tạo sẵn ở desktop, click vào để mở XNet Billing Client.
• Lần đầu tiên mở sẽ thiết lập như hình:- Server IP: điền địa chỉ IP của máy tính tiền như bước 3 phần hướng dẫn ở trên.
- Server Port: điền Port của máy tính tiền như bước 3 phần hướng dẫn ở trên bạn đã thiết lập.
- Admin Username: tài khoản đăng nhập máy trạm với quyền cao nhất và sử dụng bất kỳ lúc nào không nhất thiết phải kết nối được tới phần mềm tính tiền.
- Admin Pass: password cho admin ở trên.
- Sử dụng menu game: bạn có thể dẫn tới file chạy game menu để nó tự mở lên sau khi hội viên đăng nhập.
- Thiết lập font cho phần mềm.
• Bạn có thể thay file "FlashScreen.swf" trong thư mục đã cài đặt XNet Billing Client bằng file bạn tự tạo để hiển thị ở màn hình chờ.
• Bạn có thể thay 3 file âm thanh thông báo thời gian còn lại (5,4,3 phút) trong thư mục "Sounds" định dạng wav và trùng tên là được.
• Tắt máy đóng super!
• Ok vậy là bạn đã có thể hoàn toàn sử dụng phòng máy với XNet Billing!Đăng ký tài khoản XNet
Số điện thoại :
Password :
Họ tên :
Địa chỉ :
Tỉnh thành :