Giới thiệu về XNet BillingHình ảnh trên máy tính tiền.Hình ảnh trên máy trạm.


Download
Phiên bản 2.1.2.24 (10:00 - 24/2/2021):
- Cài đặt máy tính tiền: XNetBillingServerSettup.zipMySQL Installer
- Cài đặt trên Android: XNetBillingMobile.apk
- Cài đặt máy trạm: XNetBillingClientSettup.zip
- Pass giải nén: xnet

• Nếu máy tính tiền chạy Windows 8 trở xuống thì cần cài thêm: .Net 4.6.1.
Cài đặt trên máy tính tiền
Cài đặt sử dụng trên app mobile
Cài đặt trên máy trạm