Giới thiệu về XNet BillingHình ảnh trên máy tính tiền.Hình ảnh trên máy trạm.


Download
Phiên bản 2.0.11.22 (18:40 - 22/11/2020):
- Cài đặt máy tính tiền: XNetBillingServer.zipMySQL Installer
- Cài đặt trên Android: XNetBillingMobileManager.apk
- Cài đặt máy trạm: XNetBillingClient.zip
- Pass giải nén: xnet

• Nếu máy tính tiền chạy Windows 8 trở xuống thì cần cài thêm: .Net 4.6.1.
Cài đặt trên máy tính tiềnCài đặt trên máy trạmĐăng ký tài khoản XNet
Số điện thoại :
Password :
Họ tên :
Địa chỉ :
Tỉnh thành :