Tải Garena thủ công

Bạn gặp phải vấn đề Garena báo game chưa được cài đặt (không nhận đường dẫn game), hoặc báo cập nhật dù game đã cập nhật rồi. Dưới đây là hướng dẫn để bạn lưu lại tất cả.
• Mở super ổ game cho máy trạm, mở máy trạm đó lên.
• Tải GarenaPC về cài đặt vô ổ game D:/Online Games/GarenaPC (bạn muốn cài vô đâu cũng được nhưng những bước sau nhớ làm tương tự thư mục đó).
• Mở garena lên đăng nhập vào, dưới cùng có chỗ chọn ngôn ngữ, chọn lại Tiếng Việt.
• Map đường dẫn game:
- Bấm vào game bất kỳ đã tải, sẽ hiện nút "Cài Đặt" chứ không phải nút "Chơi", bấm vào nút nhỏ bên trái như hình trên, chọn đường dẫn, ví dụ LOL thì chọn D:/Online Games/Lien Minh Huyen Thoai/GameData/Apps/LolVN.
- Nó sẽ hiện ra chữ Cập Nhật hoặc Chơi, là thành công rồi. Bên cạnh có nút chọn ngôn ngữ, chọn lại tiếng việt, cái này mới chính là chỉnh ngôn ngữ trong game.
- Làm lần lượt cho các game còn lại (Fifa, Blade and Shoud,...)
Bước 5: Chép thư mục C:/ProgramData/Garena/gxx bỏ vào D:/Online Games/GarenaPC.
• Mở notepad dán cái này vào:
xcopy /s /y "D:\Online Games\GarenaPC\gxx" "C:\ProgramData\Garena\gxx\"
Lưu lại thành file có đuôi .bat. Chép vào thư mục D:/Online Games/GarenaPC.
• Tắt máy, đóng super.
• Mở phần mềm game menu (Xnet/CSMClick/Gcafe') trên máy tính tiền, chọn "Thêm Game", đường dẫn game chọn D:/Online Games/GarenaPC, chỗ tập tin cấu hình chọn cái file .bat như trên là ok.

••• Với những phòng máy có server chạy Windows Server thì càng dễ dàng hơn, login vào server để thực hiện các bước trên luôn không cần làm tại máy trạm.
••• Khi có cập nhật game, sau khi cập nhật xong phải chép lại thư mục gxx như trên vì có sự thay đổi dữ liệu phiên bản. Nếu không chép cũng không sao, Garena sẽ hiển thị nút "Cập nhật", nhưng bấm vào chưa tới 1 phút sẽ hoàn tất.

Vậy là đã ok, chúc ae thành công!

Hướng dẫn phòng máy:

• Tải Garena thủ công
• Tải game Fortnite thủ công