Tải game Epic Fortnite thủ công

===== Cài game =====
• Super ổ game
• Mở máy con tải và cài Fortnite Launcher vào thư mục D:/Online Games/Fortnite (sau đây gọi là thư mục game TMG).
• Mở launcher đó lên, bấm vô Fortnite tải game về TMG luôn cho dễ quản lý.
• Cài xong copy thư mục C/ProgramData/Epic vào TMG.
• Mở notepad dán cái này vào:
xcopy /s /y "D:\Online Games\Fortnite\Epic" "C:\ProgramData\Epic\"
• Lưu lại thành file LoadGame.bat (ko có đuôi .txt nha) vào TMG luôn.
• Tắt máy đóng super.
• Mở phần mềm menu game (XNet/CSMClick/Gcafe') trên máy tính tiền, thêm game, chọn TMG.
• Chỗ Tập tin cập nhật, chọn file này:
Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe
• Dưới phần Tập tin cấu hình, bạn chọn cái file LoadGame.bat đó là được.
• Mở máy lên và chiến thôi

====== Cách cập nhật khi game có update =====
- Super ổ game, mở máy con
- Mở lên update xong rồi chép thư mục như bước 4 ở trên
- Tắt máy, đóng super

Vậy là đã ok, chúc ae thành công!

Hướng dẫn phòng máy:

• Tải Garena thủ công
• Tải game Fortnite thủ công