Vấn đề của anh em CPN
Game ĐỘT KÍCH đôi lúc bị đứng ở lần mở đầu tiên.
Khách kêu đóng ứng dụng thì sau đó mở chơi bình thường.
Rất khó chịu đúng không? Đặc biệt là anh em CPN đang bận gánh team :vDownload
• Link tải về: Close_Crossfire.zip


Hướng dẫn cài đặt
• Mở đồng thời super game và super os cho một máy trạm nào đó.
• Mở máy đó lên, giải nén Close_Crossfire.zip, chép file Close_Crossfire.exe trong đó vào thư mục game của ĐỘT KÍCH, thường là D:\Online Games\Crossfire\
• Chuột phải lên Close_Crossfire.exe, chọn Pin to taskbar.
• Ok tắt máy, đóng 2 super.


Hướng dẫn khách sử dụng
• Mỗi khi khách mở ĐỘT KÍCH bị đứng.
• Không cần đóng ứng dụng trên máy tính tiền nữa.
• Kêu khách bấm nút Alt + Tab, di chuột xuống bấm vào icon Close_Crossfire ở thanh taskbar là được.
• Nó chỉ đóng mỗi ĐỘT KÍCH, tất cả các phần mềm khác đang mở vẫn sử dụng bình thường, không gây phiền toái cho khách như khi đóng ứng dụng trên máy tính tiền.

OK vậy là đã xong, chúc anh em CPN thành công!