Vấn đề của anh em CPN
• Ae CPN có nhiều acc STEAM cần cho khách thuê.
• Hoặc cho khách chơi free.
• Báo cáo chi tiết việc cho thuê acc.
• Tự động đăng nhập mà không cho khách biết pass.
• Cho thuê theo giờ không tốn công đổi password.

Bắt buộc xóa Steam Guard

• Steam Guard là gì? Mỗi lần đăng nhập game Steam sẽ gửi cho bạn một mã xác nhận để điền vào. Bạn phải tắt đi thì tool mới đăng nhập tự động được.
• Vào link này: https://store.steampowered.com/twofactor/manage
• Chọn dòng cuối cùng (Turn Steam Guard off) rồi xác nhận lưu lại.


Download
Phiên bản: 20:00 PM - 22/05/2019
Update:
- Fix không tự động thu hồi acc.
- Thiết lập giá thuê cho từng game.
- Thiết lập đường dẫn file Steam.exe cho từng game.
- Fix báo cáo.
- Fix trừ âm tiền người chơi.
- Cập nhật giao diện dễ sử dụng hơn.

• Cho Server quản lý acc: AccSteamServer.zip

• Cho máy trạm thuê acc: AccSteamClient.zip


Hướng dẫn cài đặt máy chạy AccSteamServer (thường chạy trên máy tính tiền)
• Giải nén AccSteamServer.zip ở máy tính tiền, mở AccSteamServer.exe để sử dụng, nếu Firewall yêu cầu cấp quyền thì bấm Allow access.

• Trước hết hãy thêm các game vào để tiếp tục sử dụng:
+ Tên game
+ Giá thuê cho 1h: nếu điền số 0 sẽ cho thuê miễn phí.
+ Path "Steam.exe": điền đúng đường dẫn tới file "Steam.exe" trên máy trạm.


• Chỉnh sửa thêm bớt tk hội viên dùng để thuê acc, nạp tiền hội viên (lưu ý là tk hội viên này riêng lẻ không liên quan đến phần mềm tính tiền nhé).


• Chỉnh sửa thêm bớt những acc STEAM và nhớ chọn những game nào mà acc đó đã mua.


Hướng dẫn khách sử dụng (AccSteamClient)
• Giải nén "AccSteamClient.zip" vào ổ game máy trạm.
• Ở máy trạm, mở AccSteamClient.exe lên lần đầu sẽ yêu cầu điền địa chỉ IP của máy chạy AccSteamServer (nghĩa là IP của máy tính tiền đã nói ở trên), điền rồi lưu lại:

• Đăng nhập tk hội viên:

• Bấm START để chọn game cần chơi:

• Chọn acc steam cần thuê:

• Kết quả là máy tự mở Steam và đăng nhập:

• Ở máy chủ:

• Để thuận tiện bạn lưu những file của tool này vào ổ game và pin ra màn hình cho khách dễ sử dụng.

• Nếu khách đã thuê acc đó nhưng bị cúp điện hay đóng ứng dụng, khi mở đăng nhập lại sẽ được hỏi sử dụng tiếp acc đó để không bỏ lỡ trận đang chơi. Nhưng trong lúc người đó chưa sử dụng lại thì người khác vẫn có thể thuê acc đó nhé. Trên phần mềm server acc đó lưu tên người thuê gần nhất thôi chứ vẫn ở trạng thái rảnh.
• Lúc đang chơi gần hết giờ dưới 10 phút, tool sẽ báo cho người dùng nạp thêm tiền, nếu không sau 5 phút sẽ tự out game.

OK vậy là đã xong rồi Thắc mắc xin liên hệ thông tin bên dưới website!