XNet manager

- Menu game hiện đại.
- Quản lý phòng máy.

Tool cho thuê acc STEAM

- Thuận tiện dễ sử dụng.
- Quản lý danh sách acc.
- Có tài khoản người dùng để nạp tiền và thuê acc.

Đóng ĐỘT KÍCH

- Chỉ cần một cú click chuột.
- Không còn phiền toái khách kêu đóng ứng dụng nữa.

Hướng dẫn phòng máy:

• Tải Garena thủ công
• Tải game Fortnite thủ công